Akiyamarrkinama akilikaja-manja akina-langwa angbilyuwa coronavirus (Angurugu)

Akakbirranginama ngarna ayakwa akina-langwa angbilyuwa coronavirus ngakwurrilangwa-manja - Akiyamarrkinama akilikaja-manja akina-langwa angbilyuwa coronavirus

 

Information video about the new "Angurugu Clinic walkthrough" i.e. triage and traffic management through the Angurugu Clinic. The video content was led by Warnumamalya staff at the clinic and the video is a joint production of the Angurugu Clinic, ALC Media, Angurugu Radio, and the Language Centre.

Language: 
Anindilyakwa
Source: 
Angurugu Primary Health Care Centre, ALC Media, Angurugu Radio, and the Groote Eylandt Language Centre
Date published: 
Friday, 11 September, 2020
Host site/channel: 

YouTube / Groote Eylandt Language centre